© Radek Borovka

Viewing all content in #afarové

Afarská dívka

Afarové jsou velmi divoký a svébytný kmen obývající pouštní oblasti severní Etiopie u hranic s Eritreou. Dívky se velmi nerady fotografují a minimálně komunikují s cizinci. Muži jsou velmi hrdí a divocí a to až tak, že si na etiopské vládě vydobyli mnohá privilegia. Danakil je území řízené místní samosprávou a bez patřičných poplatků, místního průvodce, ozbrojeného doprovodu a kulatého razítka se do této oblasti prostě nedostanete. To vše samozřejmě stojí na místní poměry velké peníze.

#afarové  #afrika  #danakil  #děti  #dívky  #etiopie  #kmeny  #lidé  #portrét

Afarské dívky

Afarové žijící na severu Etiopie u hranic s Eritreou jsou svérázný národ. Muži jsou hrdí, sebevědomí, bojovní a místy neurvalí a ženy plaché a stydlivé. Jejich výzdoba je velmi pestrá. Je to skutečně tradiční úbor, který běžně používají, ne pouze navěšené cetky pro turisty, jako je tomu s tradiční výzdobou v některých jiných oblastech. Starší ženy se opravdu nerady fotografují, ale s mladšími se lze při troše snahy dohodnout.

#afarové  #afrika  #danakil  #děti  #dívky  #etiopie  #kmeny  #lidé  #portrét  #vystavabarevnaafrika