© Radek Borovka

Viewing all content in #odpočinek

Bojovník kmene Mursi

Muži se rádi shlukují ve stínu stromů před vesnicí. Povídají si a živě mezi sebou mávají ostře nabitými kalašnikovy.

#afrika  #bojovník  #etiopie  #lidé  #mago np  #mursi  #odpočinek  #omo valley  #zbraně

Hadzové - Tanzánie

Po hostině se jen tak sedí a klábosí. Zřejmě o proběhlém a určitě i o příštím lovu.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Hostina už skončila, ale na děti zbyla pochoutka v podobě mozečku z lebky uloveného paviána.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Po hostině se jen tak sedí a klábosí. Zřejmě o proběhlém a určitě i o příštím lovu.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Kouření dýmky po dobrém lovu a následně proběhlé hostině se účastní i děti.

#afrika  #chlapci  #děti  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Starý lovec vášnivě vypráví dvojici chlapců a ti napjatě poslouchají.

#afrika  #chlapci  #děti  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Ženy čekají, než se nadlábnou muži, a tak zatím konzumují sladké bobule z buše.

#afrika  #děti  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie  #vesnice

Hadzové - Tanzánie

Ženy při hostině čekají opodál a klidně přežvykují bobule z buše. První jí muži a to včetně chlapců.

#afrika  #děti  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie  #vesnice

Hadzové - Tanzánie

Ženy při hostině čekají opodál a klidně přežvykují bobule z buše. První jí muži a to včetně chlapců.

#afrika  #děti  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie  #vesnice

Hadzové - Tanzánie

Když už je paviání lebka dokonale obraná, zbývá ještě trochu ohřát mozeček, který dosud zůstal stále uvnitř.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #kosti  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Etiopie - oblast Danakil

Jedním z nepřehlédnutelných rysů Etiopie je vysoká penetrace zbraní mezi obyvatelstvem. V tomto ohledu vyniká zvláště její jižní část v oblasti řeky Omo, osídlená původními kmeny, kde ostře nabitá zbraň patří k téměř povinné výbavě místních mužů. Podobně je na tom také severní Etiopie v blízkosti hranic s Eritreou, odkud pochází tento snímek. Běžně se zde setkáte s muzejními předovkami, ale zvláště oblíbený je, jako všude na světě, AK-47 (kalashnikov). Základní pravidla bezpečného zacházení se zbraněmi jsou ovšem většině jejich vlastníků naprosto cizí a není tak od věci být stále na pozoru.

#afrika  #bojovník  #danakil  #děti  #etiopie  #lidé  #odpočinek  #zbraně