© Radek Borovka

Viewing all content in #ruce

Zdobené ruce ženy z kmene Datoga

To, že Datogové z Tanzánie jsou zruční kováři, dokazují bohatě ozdobené ruce staré ženy. Starý šrot a nepotřebné železo zručně přeměňují v nože, hroty do šípů, šperky nebo např. i v nádobí. To vše v opravdu primitivních podmínkách.

#afrika  #datoga  #detail  #lake eyasi  #ruce  #tanzánie  #travelling  #vystavabarevnaafrika