© Radek Borovka

Viewing all content in #tanzania

Tanzánie - oblast jezera Eyasi - Hadzové

Pláně v okolí jezera Eyasi, jednoho z mnoha jezer na dně Východoafrického příkopu, jsou domovem jednoho z posledních tradičních kmenů východní Afriky, živícího se původním lovecko-sběračským způsobem života. Populace příslušníků kmene Hadza nedosahuje ani jedné tisícovky a i pro mnohé Východoafričany jsou opravdovou raritou. Pojídání opic, žiraf a vůbec téměř všeho, co se hýbe, je pro mnohé z nich nepředstavitelné, ale pro příslušníky kmene Hadza naprosto běžné.

#afrika  #chlapci  #děti  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #tanzania  #tanzánie

Zoborožec šedolící - Tanzánie - NP Lake Manyara

Zoborožec šedolící obývá stálezelené lesy ve východní Africe. Žije v párech, na nocovištích se občas objevují hejna o několika stech jedincích a svou velikostí se řadí mezi střední druhy.

#afrika  #np lake manyara  #ptáci  #tanzania  #tanzánie  #travelling  #zelená  #zoborožec

Národní Pak Serengeti - Tanzánie

V Národním parku Serengeti skupina zhruba pěti lvic postupně obkličuje zebru, jež se nerozvážně vzdálila od svého stáda. V poslední chvilce před finálním útokem zebra zpozorovala nebezpečí a včas utekla. Lvice pohybující se v husté trávě s ní dokonale splývají a navíc dokáží být téměř neslyšné.Je zajímavé pozorovat, jak se změní jejich pohyb chvilku před útokem a s jakým nadhledem přijímají nevydařený lov.

#afrika  #lev  #lov  #serengeti np  #tanzania  #tanzánie  #travelling

Kmen Hadzabe

Příprava na vybrání medu z hnízda divokých včel zahrnuje v první řadě rozdělání ohně aby bylo čím včely omámit.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Masajští chlapci

Masajští chlapci, jejichž nejdůležitějším úkolem je starost o dobytek, jsou členy jednoho z obecně nejznámějších afrických etnik - Masajů. Kostkované látky převážně červených a modrých odstínů patří k Masajům stejně neodmyslitelně, jako dlouhý nůž na boku každého Masaje, uložený v červeném koženém pouzdře. Jako jiné původní africké kmeny jsou i Masajové vystaveni neustálému tlaku civilizace na jejich tradiční hodnoty i způsob života. Je až obdivuhodné, s jakou elegancí se jim daří odolávat.

#afrika  #chlapci  #děti  #kmeny  #lidé  #masajové  #portrét  #tanzania  #tanzánie

Muž kmene Hadzabe - Tanzánie

Oblast okolo jezera Eyasi v Tanzánii obývá kmen původních lovců sběračů - Hadzabe.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Masajští chlapci

Masajští chlapci, jejichž nejdůležitějším úkolem je starost o dobytek, jsou členy jednoho z obecně nejznámějších afrických etnik - Masajů. Kostkované látky převážně červených a modrých odstínů patří k Masajům stejně neodmyslitelně, jako dlouhý nůž na boku každého Masaje, uložený v červeném koženém pouzdře. Jako jiné původní africké kmeny jsou i Masajové vystaveni neustálému tlaku civilizace na jejich tradiční hodnoty i způsob života. Je až obdivuhodné, s jakou elegancí se jim daří odolávat.

#afrika  #chlapci  #děti  #kmeny  #lidé  #masajové  #portrét  #tanzania  #tanzánie  #vystavabarevnaafrika

Hadzové - Tanzánie

Po hostině se jen tak sedí a klábosí. Zřejmě o proběhlém a určitě i o příštím lovu.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Příprava na vybrání medu z hnízda divokých včel zahrnuje v první řadě rozdělání ohně.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Hostina už skončila, ale na děti zbyla pochoutka v podobě mozečku z lebky uloveného paviána.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Po hostině se jen tak sedí a klábosí. Zřejmě o proběhlém a určitě i o příštím lovu.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Z holoubat sice moc masa není, ale sníst se určitě dají. Každá kalorie se počítá.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Po vykouření včel z dutiny stromu už přichází vytoužená odměna.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Část vybraných plátů s medem z hnízda divokých včel poslouží hned na místě jako vydatná svačina.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Loví se tradičním způsobem. Luky a šípy namočenými v jedu uvařeného z rostlin v okolní buši.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Část vybraných plátů s medem z hnízda divokých včel poslouží hned na místě jako vydatná svačina.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Pohyb v trnité buši není úplně snadný. Člověk se snadno dostane do zcela neprostupných míst.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Loví se tradičním způsobem. Luky a šípy namočenými v jedu uvařeného z rostlin v okolní buši.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Lovu se účastní kompletní smečka psů, kteří se přes den líně povalují po vesnici.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Hadzové na lovu nepohrdnou sebemenší kořistí. I opravdu malá holoubata se dají sníst.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #ptáci  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Hadzové stále loví tradičními metodami. Pomocí vlastnoručně vyrobených luků a šípů namočených v jedu uvařeném z místních rostlin.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Kouření dýmky po dobrém lovu a následně proběhlé hostině se účastní i děti.

#afrika  #chlapci  #děti  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Kmen Hadzabe

Starý lovec vášnivě vypráví dvojici chlapců a ti napjatě poslouchají.

#afrika  #chlapci  #děti  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Hadzové a zvláště mladí chlapci chodí stále i v dnešní době odívaní v kožešinách ulovených zvířat. Zvláště oblíbená je kůže z paviána.

#afrika  #chlapci  #děti  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Po úspěšném lovu se Hadzové dělící o lebku uloveného paviána.

#afrika  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lov  #ngorongoro conservation area  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Hadzové a zvláště mladí chlapci chodí stále i v dnešní době odívaní v kožešinách ulovených zvířat. Zvláště oblíbená je kůže z paviána.

#afrika  #chlapci  #děti  #hadzabe  #hadzové  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #lov  #tanzania  #tanzánie

Hadzové - Tanzánie

Oheň se rozdělává jak jinak než tradiční metodou. Nikdy bych nevěřil, jak je to snadné, kdybych to vlastnoručně nevyzkoušel.

#afrika  #děti  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #práce  #tanzania  #tanzánie  #vesnice

Hadzové - Tanzánie

Ženy čekají, než se nadlábnou muži, a tak zatím konzumují sladké bobule z buše.

#afrika  #děti  #hadzabe  #hadzové  #jídlo  #kmeny  #lake eyasi  #lidé  #ngorongoro conservation area  #odpočinek  #tanzania  #tanzánie  #vesnice